Strona główna » W Sentencji
WYSZUKIWANIEWyszukiwanie zaawansowane
DZIAŁY
Pedagogika
Psychologia
Czasopisma
Pomoce dydaktyczne
Albumy
Audiobooki
Dla dzieci i młodzieży
Encyklopedie
Historia
Kultura i sztuka
Literatura
Nauka
Przewodniki i poradniki
Słowniki
Socjologia
Pozostałe książki
Artykuły biurowe
Gry
Multimedia
Zabawki
NOWE KSIĄŻKI więcej

Barbie Wodne kolorowanie Wymarzone podróże

19,99 zł
17,99 zł
PROMOCJE
W Sentencji
KONKURS - napisz recenzję

W związku z premierą książki
"Dowód - prawdziwa historia neurochirurga, który przekroczył granicę smierci i odkrył niebo"
Księgarnia Sentencja zaprasza do udziału w konkursie - do wygrania 1 z trzech książek do wyboru!

Wystarczy kupić w/wksiążkę, napisać krótką recenzję i wysłać ją na e-mail zamowienia@sentencja.com.pl. KTO PIERWSZY TEN LEPSZY, wygrywają 3 pierwsze osoby.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

 

 
Regulamin konkursu "Kup książkę - napisz recenzję"
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Nazwa konkursu: "Kup książkę - napisz recenzję".
§ 2.
Organizatorem konkursu jest Księgarnia Sentencja, ul. Krakowskie Przedmieście 41, 20-076 Lublin zwana dalej "Księgarnią". Czynności związane z obsługą konkursu powierzone zostały Agnieszce Kostyła-Wesołowskiej zwanej dalej "koordynatorem".
§ 3.
Konkurs prowadzony będzie dla Klientów w siedzibie Księgarni oraz dla Klientów sklepu internetowego www.sentencja.com.pl zwanego dalej "sklepem internetowym".
§ 4.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.03.2013 r., kończy gdy 3-cia osoba napisze i prześle nam recenzję.
§ 5.
Sprzedaż towarów promocyjnych uprawniających do uczestnictwa w konkursie rozpoczyna się dla Klientów w siedzibie Księgarni w dniu 20.03.2013 r. od godz. 8.00. Dla Klientów sklepu internetowego konkurs rozpoczyna się o godz. 0.00 dnia 20.03.2013 r.
§ 6.
Dane osobowe uczestników konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane na potrzeby realizacji konkursu. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
§ 7.
Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 8.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.


II. Zasady konkursu.
§ 9.
Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zakupu książki "Dowód - prawdziwa historia neurochirurga, który przekroczył granicę smierci i odkrył niebo". Po zakupie należy w jak najszybszym terminie, oczywiście po przeczytaniu książki, przesłać recenzję na nasz e-mail.
§ 10.
Prawidłowo wysłana recenzja powinna zawierać opinię o książce oraz dane osobowe zgłaszającego się do konkursu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu).
§ 11.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną książkę. Do wyboru są 3 tytuły: Jak zostałem premierem - Robert Górski,  książka z autografem autora, Kroniki wariata z kraju i ze świata - Mann Wojciech, książka z autografem autora, Katarzyna Wielka - Gra o władzę - Stachniak Ewa. Kto pierwszy ten lepszy.  Pierwszy wygrany ma prawo wyboru jednej książki z 3, drugi uczestnik wybiera jedną z 2 pozostałych, natomiast trzeci wygrany otrzyma pozostałą 1 książkę.  


III. Nagrody.
§ 12.
Do wyboru są 3 tytuły: Jak zostałem premierem - Robert Górski,  książka z autografem autora, Kroniki wariata z kraju i ze świata - Mann Wojciech, książka z autografem autora, Katarzyna Wielka - Gra o władzę - Stachniak Ewa. Kto pierwszy ten lepszy.
§ 13.
Nagrody przyznane zostaną 3 osobom wg kolejności przesłania recenzji.
§ 14.
Rozstrzygnięcie konkursu trwa do 21.04.2013 r.  Nadzór nad konkursemprowadzi w imieniu Organizatora koordynator ds. konkursu Agnieszka Kostyła-Wesołowska.
§ 15.
O wygranej Organizator poinformuje zwycięzcę telefonicznie w terminie do 22.04.2013 r. Uczestnik zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w konkursie oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania oraz numer kuponu konkursowego). Próba uzyskania połączenia z uczestnikiem podejmowana jest co najmniej trzykrotnie. Jeżeli, pomimo podjęcia wyżej opisanych prób, zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem nie uda się uzyskać połączenia prawo do nagrody wygasa.
§ 16.
Nagrodę zwycięzcy mogą odebrać na miejscu w Księgarni; w przypadku Klientów sklepu internetowego nagroda zostanie wysłana drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, koszt przesyłki pokrywa Organizator.
§ 17.
Zwycięzca przy odbiorze nagrody jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, jak również do potwierdzenia odbioru nagrody.
§ 18.
Nagrody nieodebrane osobiście do dnia 30.04.2013 r. stają się własnością Organizatora.
§ 19.
Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.


IV. Postępowanie reklamacyjne.
§ 20.
Reklamacje mogą być zgłaszane podczas trwania całego konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia końcowego wydania nagród, czyli do 7.05.2013 r. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 7.05.2013 r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia.
§ 21.
Reklamacje rozpatruje Organizator (koordynator ds. konkursu Marta Kosiarska). Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Księgarnia Sentencja, ul. Krakowskie Przedmieście 41, 20-076 Lublin z dopiskiem "Reklamacja".
§ 22.
Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).


VII. Postanowienia końcowe.
§ 23.
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Księgarni oraz na stronie www.sentencja.com.pl.
§ 24.
Organizator zastrzega prawo do publikacji wyników konkursu, w tym w szczególności listy zwycięzców zawierającej imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w siedzibie Księgarni oraz na stronie internetowej www.sentencja.com.pl.
§ 25.
W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
LOGOWANIE
 Adres e-mail:
 Hasło:


Nie pamiętasz hasła?
Bezpieczne logowanie

Nowe konto
INFORMACJE
O firmie
Regulamin
Bezpieczeństwo
Pomoc
Kontakt

DLA ZNAJOMEGO
 
Poleć Znajomemu księgarnię internetową Sentencja
W SENTENCJI więcej
  • KONKURS - napisz recenzję
  • Festyn w Parku Ludowym
  • W japońskim klimacie
  • AKTUALNOŚCI więcej
  • Nagroda Nike 2010
  • Nagroda Nike 2009
  • Nagroda ANGELUS 2008 przyznana!  •         137206259 wywołań od 01.01.2006r.